Privacy beleid

Geüpdatet Augustus 2017

Diva International Inc. Klanten Privacy Beleid

Uw privacy is voor ons belangrijk. Diva International Inc. (“we”) verbindt zich ertoe de juistheid, veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met de toepasbare wetgeving. Dit Diva International Inc. Privacy Beleid (“Beleid”) beschrijft hoe Diva International Inc. persoonlijke informatie van onze klanten, service providers en andere individuen (“u”) verzamelt, gebruikt en deelt, en is toepasbaar op elk departement van Diva International Inc. Het omvat enkel die activiteiten die ondergeschikt zijn aan de toepasselijke bepalingen van de Canadese federale en provinciale privacy wetten. Indien u vragen of zorgen hebt, gelieve ons te contacteren op het onderstaande adres.

Toestemming

Door persoonlijke informatie aan Diva International Inc. of haar agenten te verstrekken, gaat u akkoord dat we dergelijke persoonlijke informatie kunnen verzamelen, gebruiken en openbaar maken in lijn met dit privacy beleid, de privacy voorkeuren die u aan ons kenbaar hebt gemaakt en in de mate die wordt toegelaten of vereist door de wet.

Onderhevig aan legale en contractuele vereisten, kan u op elk moment uw toestemming weigeren of intrekken door ons te contacteren op de onderstaande manier. Als u toestemming weigert te geven of intrekt, is het mogelijk dat we bepaalde, mogelijks waardevolle, diensten en informatie niet of niet langer kunnen verstrekken.

1

Welke persoonlijke informatie verzamelen wij?

In dit Beleid verwijst “persoonlijk informatie” naar alle informatie betreffende een identificeerbaar individu. De soorten persoonlijke informatie die we van tijd tot tijd kunnen verzamelen omvat persoonlijke contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer); geboortedatum; en informatie betreffende klantenrelaties, zoals klantenverzoeken en feedback door u gevraagd of gegeven. Diva International Inc. probeert te verzekeren dat het verzamelen van persoonlijke informatie wordt beperkt tot die informatie die nodig is om de identificeerbare doelen te vervullen waarvoor de informatie werd verzameld, en dat uw persoonlijke informatie enkel voor deze doelen wordt gebruikt.

2

Waarom verzamelt Diva International Inc. persoonlijke informatie?

 • Om klantenrelaties te creëren, onderhouden en managen teneinde de gevraagde producten en diensten te verstrekken.
 • Om u op de hoogte te houden van andere producten dan deze die u specifiek heeft aangevraagd, inclusief door middel van het sturen van informatie betreffende andere Diva International Inc. producten.
 • Om te voldoen aan uw verzoeken en vragen.
 • Om uw noden en voorkeuren te begrijpen en hierop te reageren, inclusief om contact op te nemen en te communiceren met u en om vragenlijsten, onderzoek en evaluaties uit te voeren.
 • Om kwaliteitscontrole uit te voeren en om te antwoorden op vragen en zorgen door correspondentie met klanten en gebruikers.
 • Als toegelaten door, en om legale en wettelijke voorwaarden en bepalingen na te leven, inclusief in relatie tot het rapporteren van negatieve gebeurtenissen
 • Voor andere redenen waarvoor u toestemming geeft.
3

Aan wie geeft Diva International Inc. toegang tot uw persoonlijke informatie?

Soms kunnen we uw persoonlijke informatie gebruiken en delen: voor de doelen besproken in dit Beleid en voor andere aanvullende doelen waarvoor we uw toestemming hebben verkregen. We kunnen uw informatie delen met onze werknemers, contractanten, consulenten en andere partijen die deze informatie nodig hebben om ons te steunen in het creëren, onderhouden en managen van onze relatie met u.

 • Service providers, inclusief een organisatie of individu aangenomen door Diva International Inc. om dergelijke functies in haar naam uit te oefenen, zoals marketing, data verwerking, document management en kantoordiensten.
 • Een andere partij in het geval van een overdracht van eigenaarschap van, of een toegekend veiligheidsbelang in, Diva International Inc. als een geheel of delen van het bedrijf door, bijvoorbeeld, de verkoop van vermogen of aandelen, of een andere vorm van bedrijfscombinatie, fusie of joint venture, indien een dergelijke partij door de gepaste akkoorden en verplichtingen is gebonden en is gebonden om uw informatie te gebruiken of vrij te geven op een manier die consistent is met het gebruik en vrijgeven in dit Beleid, tenzij u anders toestemming hebt gegeven
 • Elke derde partij of partijen waarvoor u toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking of waar openbaarmaking door de wet is toegelaten of verplicht
4

Hoe kan u uw privacy voorkeuren aangeven?

Het is belangrijk voor ons dat, wanneer we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken of vrijgeven, we uw toestemming hiervoor hebben. In het algemeen willen we uw expliciete, geïnformeerde toestemming voor we informatie verzamelen. Explicite toestemming kan oraal, geschreven of elektronisch worden gegeven. Afhankelijk van legale of contractuele beperkingen en redelijke opzegtermijnen, mag u uw toestemming op elk moment veranderen of terugtrekken door ons op het onderstaande adres te contacteren. In sommige gevallen kan een verandering of terugtrekking van toestemming onze mogelijkheden om producten, diensten en informatie die u aanvraagt of die kunnen worden aangeboden in grote mate beperken. Alle communicatie betreffende een dergelijke terugtrekking of variatie van toestemming moet schriftelijk gebeuren en aan ons worden geadresseerd.

Bij Diva International Inc. willen we u de controle geven over hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken. Specifiek:

 • U kan het recht hebben om u terug te trekken voor sommige of alle geïdentificeerde doelen, gebruiken en openbaarmakingen als opgenoemd in secties 2 en 3 hierboven
 • U heeft altijd de optie om ons te vragen om uw naam, adres, e-mailadres, etc., niet te gebruiken tenzij voor het verstrekken van de gevraagde informatie of dienst
 • Wanneer we u e-mails sturen voor marketing doelen, voegen we altijd een identificatie van de afzender toe en een “unsubscribe” optie
 • U heeft het recht om uw persoonlijke informatie die wij bezitten te bekijken en te verbeteren, zoals hieronder besproken in sectie 7
 • Om specifieke privacy voorkeuren te specificeren, kan u ons op het onderstaande adres contacteren (zie “Neem contact op”).
5

Hoe beschermen we uw persoonlijke informatie?

Om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie te helpen beschermen, gebruikt Diva International Inc. administratieve, technologische en procedurele waarborgen die zijn aangepast aan de gevoeligheid van de persoonlijke informatie. We beheren veilige datanetwerken die zijn beschermd door een firewall en wachtwoorden van een industriële standaard. Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke informatie door externe individuen en organisaties die handelen in naam van Diva International Inc., zijn onderhevig aan contracten die persoonlijke informatie op de gepaste wijze beschermen.

Documenten die persoonlijke informatie bevatten worden opgeslagen in archiefkasten in onze kantoren. Toegang is beperkt tot diegenen die de informatie nodig hebben voor bedrijfsdoelen.

6

Gebruik van cookies

Een cookie is een stukje informatie bestaande uit tekst en wordt door een website verstuurd naar uw harde schijf zodat de website u kan herkennen. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van het internetdomein waarvan de cookie komt, de “levensduur” van de cookie, en een waarde, gewoonlijk een willekeurig gekozen uniek nummer.

Diva International Inc. gebruikt cookies en verzamelt IP adressen (een IP adres is een nummer dat een specifieke computer of een ander netwerkapparaat op het internet kan identificeren). We gebruiken analyse software om de cookies en IP adressen te bekijken teneinde uw gebruikerservaring te verbeteren. Deze informatie wordt niet gebruikt om een persoonlijke profiel te vormen en de log files worden regelmatig gezuiverd.

Gebruikers hebben de mogelijkheid om hun toestel zo in te stellen dat het alle cookies accepteert, een waarschuwing geeft wanneer een cookie wordt verstuurd, of om nooit cookies te ontvangen. Om het downloaden van cookies te voorkomen, of op een andere manier te controleren hoe cookies op uw computer worden gebruikt, kan u de informatie lezen die wordt geleverd met uw internet browser of gaan naar: http://www.allaboutcookies.org

7

Locatie informatie

Diva International Inc. kan toegang nodig hebben tot, of op een andere manier informatie ontvangen over, de locatie van uw toestel wanneer u de website bezoekt. Uw locatie is enkel gebaseerd op uw IP adres en geeft enkel de stad aan. We gebruiken locatie informatie om ons te helpen meer relevante inhoud aan te leveren gedurende uw bezoek.

8

Waar wordt uw persoonlijke informatie opgeslagen?

Uw persoonlijke informatie is opgeslagen in beveiligde locaties en op servers gecontroleerd door Diva International Inc., gesitueerd in onze kantoren of in de kantoren van onze service providers. Indien u toegang wenst tot uw persoonlijke informatie, kan u contact opnemen via de onderstaande contactgegevens.

9

Hoe kan u toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie?

Op geschreven aanvraag, en onderhevig aan bepaalde beperkingen, zullen we u op de hoogte stellen van het bestaan, gebruik en openbaarmaking van uw persoonlijke informatie en zullen we u toegang geven tot deze informatie. Toegangsaanvragen moeten naar ons worden gestuurd via de contactgegevens in de “Neem contact op” sectie hieronder. Wanneer u toegang zoekt tot uw persoonlijke informatie, kunnen we specifieke informatie van u aanvragen om ons in staat te stellen uw identiteit en recht tot toegang te bevestigen, alsmede om de persoonlijke informatie die we over u hebben op te zoeken en te verstrekken. We kunnen u een vergoeding aanrekenen om uw persoonlijke informatie te bekijken om onze kosten te dekken; maar we zullen u op voorhand laten weten of een dergelijke vergoeding van toepassing is.

Uw recht op toegang tot uw persoonlijke informatie is niet absoluut. Toepasselijke wetten of wettelijke vereisten laten ons toe of dwingen ons om u toegang te ontzeggen indien deze toegang de mogelijkheid van Diva International Inc. om een wettelijke verplichting na te leven zou belemmeren; indien deze informatie reeds werd vernietigd omwille van legale vereisten of omdat we deze niet langer nodig hadden voor onze bedrijfsdoelen; en indien toegang persoonlijke informatie betreffende een andere partij zou onthullen.

In het geval dat we u geen toegang kunnen geven tot uw persoonlijke informatie, zullen we u op de hoogte brengen van de redenen, onderhevig aan legale of wettelijke beperkingen.

10

Hoe kan u uw persoonlijke informatie corrigeren of actualiseren?

U kan Diva International Inc. contacteren als u denkt dat uw persoonlijke informatie verkeerd is. U heeft het recht om te vragen dat de informatie wordt gecorrigeerd of geactualiseerd. We kunnen vragen dat u documentatie aanbrengt die uw aanvraag voor correctie of actualisatie ondersteunt.

11

Interpretations

Diva International Inc. behoudt het recht om dit Beleid op elk ogenblik bij te werken of aan te vullen. Als veranderingen worden aangebracht aan de manier van het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van uw persoonlijke informatie die uw toestemming vereisen, zullen we dergelijke veranderingen niet doorvoeren tot we die toestemming hebben ontvangen. Dit Beleid creëert of geeft geen rechten aan een individu, noch legt het Diva International Inc. rechten en verplichtingen op naast of bovenop de rechten en verplichtingen die door de Canadese federale en provinciale privacy wetten worden opgelegd, waar toepasbaar. Indien er in een specifiek geval een inconsistentie bestaat tussen dit Beleid en de Canadese federale en provinciale privacy wetten, waar toepasbaar, zal dit Beleid worden geïnterpreteerd, respectvol voor dit geval, om dergelijke privacy wetten uit te voeren en op te volgen.

12

Neem contact op

Indien u vragen heeft over dit Beleid of de verzameling, het gebruik en openbaarmaking van Diva International, kan u contact opnemen met de Online Beleidsofficier via geschreven vorm of telefonisch, als aangegeven hieronder:

Diva International Inc.

222 McIntyre Drive, Kitchener, Ontario, Canada N2R 1E8
+1 866 444 3482